KGS2 Ölçümleri

Blog // // Qualist

KGS2 Ölçümleri

Sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması ile ilgili bütünlüğün sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12 Ekim 2011 tarihinde 28082 sayılı Resmi Gazetede Sürekli Ölçüm Sistemleri Tebliği yayınlanmıştır.

İkinci Seviye Kalite Güvence Sistemi (KGS2), Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS)’ün uygun kurulumundan sonra işletmeye alınmadan önce, Standart Referans Metotlarla (SRM) yapılan paralel ölçümler sonucu kalibrasyon fonksiyonu oluşturma yöntemini içermektedir.

KGS2 çalışmaları en az beş yılda bir yapılır. Bu süre Bakanlığın gerekli görmesi durumunda kısaltılabilir.

KGS2 çalışmaları, Bakanlıkça EN 14181 standardı konusunda yeterlilik veren laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmektedir. KGS2 ve YGT ölçümleri, SEÖS bulunan işletmelerin kendi bünyelerinde kurulu laboratuvarlarında yapılamamaktadır. SEÖS’ün kurulumunu yapan tedarikçi firma ile çalışanları ve/veya hissedarlarının ortak olduğu yetkili laboratuvar da aynı tesiste KGS2 ve YGT ölçümlerini yapamaz.

Tercih edilen laboratuvar, yapılan KGS2 ölçümleri sonuç ve raporlarını en geç 4 ay içerisinde Valiliğe sunmak zorundadır. İlgili KGS2 raporunda, Tebliğ’de yer alan ifadelere göre;

 • İşletme ve numune alma yerlerinin tanımı ve fotoğrafı,
 • İşletmenin işletim şartlarının ve testler yapılırken işletmenin kullandığı yakıtın veya yakıtların tanımı,
 • Yetkili test laboratuvarlarının ve ölçümleri yapan personelin isimleri,
 • Yetkili test laboratuvarının EN ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesi ile Bakanlıktan almış olduğu yetki belgesi ve ekleri,
 • Kullanılan SEÖS’ün tanımı, ölçüm aralığı ve konumu,
 • Kullanılan SRM’nin bir tanımı, ölçüm aralığı, ölçüm belirsizliği ve ölçüm yapılan standardın adı ile numarası,
 • Paralel ölçümlerin tarihleri ve zamanları,
 • SEÖS ve SRM ile ölçülen tüm değerler hakkındaki detaylı veri,
 • Kalibrasyon fonksiyonunu hesaplamak için ve değişkenlik testini uygulamak için kullanılan tüm verileri içeren kalibrasyon fonksiyonu ve geçerli kalibrasyonu,
 • Geçerli kalibrasyon aralığını içeren, paralel ölçümlerin x-y grafik çizelgesi,
 • Son yapılan işlevsel testin sonuçları yer almak zorundadır.

* Sanayi tesislerinde, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin kurulması ile ilgili esaslar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.