Qualist Technology Uzaktan Çalışma Pratikleri Anket Sonuçları

Blog // // Qualist

Qualist Technology Uzaktan Çalışma Pratikleri Anket Sonuçları

24-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Uzaktan Çalışma Pratikleri Anketi’nin; gündemin nabzını tutacak sonuçlarını paylaşıyoruz.

Uzaktan çalışma sistemi sürdürülebilir mi?

Dijital dönüşümün iş dünyası üstündeki etkilerinin her geçen gün daha somut olarak ortaya çıktığı günümüzde, pandemi süreci uzaktan çalışma sistemine çok daha hızlı bir şekilde adapte olmayı zorunlu hale getirdi. Bu geçişin teknolojik alt yapısı pek çok işletme için büyük oranda hazır olmasına karşın; organizasyon yapısı, kurum kültürü, iş akışlarının ve süreçlerinin tasarımı gibi unsurların uzaktan çalışma sistemiyle yeterince uyumlu olmadığı da anlaşılmış oldu.

Bu anlamda, farklı sektörlerden ve departmanlardan katılımcılarımızın 66,7% oranında bu sistemin sürdürülebilirliği yönünde görüş bildirmiş olması, her şeye rağmen uzaktan çalışmanın giderek daha fazla ağırlık kazanacağını öngörmeyi kolaylaştırıyor. Satış ve üretim departmanlarında görev alanların ağırlıklı olarak “hayır” yanıtı vermiş olmaları ise bu iki sürecin diğer iş süreçlerine nazaran, dijitalleşme yolunda daha fazla gidecek yolu olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Pandemi’nin etkisiyle 4 hafta ve daha uzun süredir evden çalışanların oranı  %68,5

Anket yanıtlarının işaret ettiği bir diğer önemli nokta ise; uzaktan çalışma sisteminden memnuniyet oranının üst düzey yönetim kademesine çıktıkça azalması oldu. Genel ortalamada 33% memnun değilim derken, üst düzey yöneticiler içinde bu oran 40%’ın üstüne çıkıyor. 

Değişime Direnmek Artık Mümkün Değil!

Pandemi dönemi öncesinde de kullandığımız uzaktan görüntülü toplantı araçları, artık geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde iş hayatının merkezine yerleşmiş görünüyor. Günlük toplantıların 75% oranında bu araçlarla gerçekleşiyor olması, şimdiye kadar bu yönteme uzak duran kişi ve kuruluşların bundan sonra alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalacaklarını söylememizi haklı çıkarıyor.