Qualist Technology GREENCHIMNEY Çözümü ile Kesintisiz Hizmet Veriyor!

Blog // // Qualist

Qualist Technology GREENCHIMNEY Çözümü ile Kesintisiz Hizmet Veriyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yayınladığı SAİS/SEÖS Tebliğinin Dinamik Yapısına Hızla Adapte Olan Qualist Technology GREENCHIMNEY Çözümü ile Kesintisiz Hizmet Veriyor


Qualist Technology, yerinde Ar-Ge merkezinde, Türk mühendislerin geliştirdiği yazılım çözümlerinden GreenChımney ile Software As A Service (SaaS) hizmetini başarılı bir şekilde sunmaya devam ediyor.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevrimiçi İzleme Merkezine bağlı 150’den fazla sanayi bacasına hizmet veren GreenChimney, hizmeti ile yazılım ve tebliğde değişiklik olduğunda kısa sürede adapte oluyor. Müşteriler, Tebliğde gerçekleşen değişikliklerin kapsamına göre yazılımın versiyonu değişse bile, SaaS hizmetinin taahhüdünde kaldığı için yeni bir lisans veya değişim bedeli ödemiyor.


Saas hizmetimiz çerçevesinde, bakanlığa aktarılan verinin sürekliliği ve verinin izlenmesi, her yıl gerçekleşen müşteri memnuniyet anketi sonuçlarında müşterilerinde yüksek memnuniyet belirttiği, 7/24 ulaşılabilen ve mevzuata hakim teknik kadromuz tarafından yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca üretilen; havza, deniz, hava alıcı ortam izleme verileri ile sürekli atıksı izleme sistemleri (SAİS) ve sürekli emisyon ölçüm sistemleri (SEÖS)’den alınan çevresel verilerin tek merkezden izlenebilmesi ve etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması amacıyla Sürekli İzleme Merkezi (SİM) kuruldu.

SAİS ve/veya SEÖS sistemi kurulu olan tesislerde sistem üzerinde üretilen verilerin güvenirliliğini sağlamak, gerekli olan normalize (hesaplanmış) verileri oluşturmak, raporlama formatlarını oluşturmak ve üretilen tüm verilerin tek veri tabanında toplanmasını sağlamak amacıyla kurulan SİM’de, yeni oluşturulan web-api kurallarına göre tebliğe uymakla yükümlü olan tesislerin, bakanlığın sistemine duyuru metni doğrultusunda verilerini 31.03.2021 tarihine kadar aktarması gerekmektedir.


Ayrıca veri akış kontrollerinin yapılacağı link aşağıda verilmiştir, emisyonizleme.gov.tr adresi iptal edilmiştir.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şart koşulan, tebliğe uymakla yükümlü olan tesislerin izlemesi gereken adımlar :

1) Ölçüm cihazlarının Bakanlık kayıtlarının oluşturulması:

SEÖS istasyonları => istasyon yönetimi => ekipmanlar ekranında ölçüm yapan cihazların marka model vb bilgilerinin eksiksiz girilmesi.

2) Baca Verisi Dijital olma zorunluluğu:

-Ölçüm cihazlarınızda hem dijital hem de analog çıkış var ise veriler analog kanaldan aktarılıyorsa bunların dijital çıkışlar üzerinden aktarılması zorunludur ve dijitalle geçiş için çalışmaların yapılması gereklidir.

-Ölçüm cihazlarında sadece analog çıkış varsa, mevcut hali ile çalışmaya devam edecektir, herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç yoktur.

3) Bakanlık sistemi veri teyidi:
Ölçüm cihazları tarafından bildirilen verilerin, ölçüm birimleri ile bakanlığa gönderilen birimin aynı olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir (örnek: analizörden ppm okunuyorsa bakanlığa ppm olarak gönderilmeli). Yeni sistemde işleyiş bu şekilde gerçekleşecektir (linki aşağıdadır)

4) Bakanlık tarafından Prob-Isıtmalı Hat vb. kanallar için çalışmalar yapılması:
Bakanlık tarafından oluşturulan tanım: “Isıtmalı Hat – Prob – Gaz soğutucu Kanalları” zorunlu bilgilerdir. Gaz soğutucu alarm kontağı var fakat kablo bağlantısı yapılmamışsa bu durum zorunlu olarak düzenlenecektir. Eğer eski bir cihaz ise gerçekte böyle bir kontağı yok ise zorunlu tutulmamıştır.

5) Bakanlık Katı Atık Yakma bilgilendirmesi:
Bakanlığın duyurusuna göre; “[Tesis] Katı atık yakılıyorsa bu bilginin sürekli bakanlığa gönderilmesi gerekiyor, sahadan bize bu sinyalin aktarılması gerekiyor. Örnek yanıyor 1 yanmıyor 0 gibi.” Katı atık yakma ile ilgili sinyal verebilecek yapının oluşturulup, dijital olarak SEÖS yazılımına bağlanması gerekmektedir.

GreenChimney çözümümüzle ilgili bilgi almak için; SAİS/SEÖS tebliğine hakim deneyimli kadromuza ulaşabilirsiniz.

Veri akış kontrollerinin yapılacağı link:

https://sim.csb.gov.tr

Tags: