MES Yazılımları ile Fabrikanızı Sahada Olmadan Yönetin

Blog // // Qualist

MES Yazılımları ile Fabrikanızı Sahada Olmadan Yönetin

Üretim sanayisinde faaliyet gösteren fabrikalarda, makinaların sürekli denetim halinde olması ve uzaktan kontrol edilmesi zorunlu hale gelir. Bunun için dijitalleşme yolcuğunda bu firmaların daha önceden bu aksiyonları almış olması büyük avantajdır.

Üretim tesislerinde çalışan personelin sağlığı için her türlü hijyen ve gerekli tedbirlerin sağlanması, üretimin devamlılığı açısından önemli olduğu kadar, üretimde kullanılan makinalarında bu durumdan etkilenmeden kesintisiz çalışması o kadar önemlidir.

Makinelerin insan gücü olmadan verimli çalışabilmesi için “dijital fabrika” kavramını hayata geçirmeliyiz. Fabrikaların henüz dijitalleşme adımını atmamış olması, özellikle olağanüstü zamanlarda fabrika verimsizliğine yol açmaktadır.

Üretim tarafında MES çözümleri (Manufacturing Execution System) bu sürecin her adımını destekleyecek araçlarla donatılmıştır. Uzaktan erişim yöntemi ile fabrikalardaki makinelerin anlık durumlarının denetlenmesini sağlayarak, kullanıcıların olası arıza durumlarda hızlı aksiyon almalarını sağlar. Ayrıca, işletmelerdeki kayıpların anlık olarak takip edilmesi ve ortadan kaldırılması, geçmişteki kayıpların analiz edilerek gelecekteki kayıpların oluşmaması için planlama yapabilme kabiliyeti kazandırır.

MES çözümlerinin sahip olduğu Vardiya İzleme arayüzleri ile makinelerin karmaşık bir sistemden yalın ve bütünsel makine takibi yapabilmesi sağlanır ve ister mobil cihazlardan ister kişisel bilgisayarlardan tüm makinelerin mevcut durumu anlık olarak takip edilir. İşletmede yaşanan alarm durumlarında, MES çözümlerinde yer alan Alarm Modülü aracı ile tolerans dışına çıkan durumların bildirimleri ile acil müdahalede bulunulabilir.

MES çözümlerinin sahip olduğu Planlama modülü ile planlama tarafından belirlenen iş emirleri, makinelerin başında olmadan uzak erişim ile yönetilebilir. Bu iş emirleri çizelgelenerek, zaman ekseninde bütünsel bir yaklaşımla makinelere atanabilir. Ayrıca, bu iş emirlerinin planlanan başlangıç ve bitiş zamanları takip edilebilir. Bu alanda mobil cihazlar üzerinden veya tablet donanımlarıyla aynı tip makineler gruplandırma yöntemi ile uzaktan görsel yönetimi yapılabilir.

Sonuç olarak MES çözümleri, sistemi sahadan veri toplama aşamasında veri kaybını engeller, kullanıcıya zaman kazandırarak üretimin daha verimli hale gelmesini uzak erişim yöntemiyle de sağlar.

Günümüzde sanayisinde yazılım yatırımları, Dijital dönüşüm yolculuğunun doğal bir parçasıdır.Globalde teknolojiyi takip etmek, üretimi dijitalleştirmek ve geleceğe yönelik yatırımlarda doğru karar alabilmek firmanızın bugününü ve yarınını sürdürülebilir büyümeyle güvence altına alır.