Endüstri 4.0 Nedir ?

Blog // // Qualist

Endüstri 4.0 Nedir ?

ENDÜSTRİ 4.0

Endüstri 4.0 ya da diğer bir ifadeyle 4. Endüstri Devrimi… Canlı cansız her nesnenin internete bağlanarak iletişim haline geçeceği, makineler arası iletişimin akıllı üretimi beraberinde getirdiği, ekonomik ve sosyal dönüşümleri ile şu anda tartışmakta olduğumuz bir kavram.
Bugünkü ekonomik sistem, devamlılığını koruması için sürekli değişime ve gelişime ihtiyaç duyuyor. Hızla devam eden nüfus artışı ve kaynak kullanımında yaşanan sıkıntılar ve değişen dünya, beraberinde yenilikleri ve değişimleri getiriyor. Dünya büyüyor ve rekabet artıyor. Üretimde verimlilik yanında kalite de hayati önem tanıyor. Bu durum teknolojik ilerlemeyi, robotlaşma veya Endüstri 4.0 gibi yaklaşımları beraberinde getiriyor.

Endüstri 4.0’ ın vesile olduğu gelişmeler; geleceğin fabrikasında üretim esnekliği, sıfır stok çalışma ve bilgisayar destekli tasarım, üretim gibi kavramların insandan bağımsız tamamen otomatik sistemler tarafından yerine getirilmesi gibi başlıkları öne çıkarıyor. Daha az insan gücü ile küçülen fabrika alanları, üretilen ürün çeşit ve miktarının artması, yeni ürünlerin hızlı bir şekilde piyasaya çıkabilmesi, üretim sürelerinin kısalması ve kalitenin artması da bu fazın önemli getirilerinden olacağı düşünülmektedir. Aslında teknik gibi görünen tüm bu gelişmeler sadece üretimde değil birçok alanda değişiklikleri beraberinde getiriyor. Endüstri 4.0 ile sanayii kuruluşları verimli doğal kaynak kullanarak karbon ayak izi azaltma konusunda adımlar atıyorlar. İstihdamın kas gücü yerine entelektüel birikime doğru kayması nitelikli iş gücü için bir talep oluşturuyor.

Peki bu süreç nasıl ortaya çıktı? İnsan gücünün yerini, su ve buhar gücü kullanımının almasıyla ortaya çıkan ilk sanayi devrimi; elektrik gücüne geçiş ve paralelinde gelişen seri üretim ile yerini İkinci sanayi devrimine bıraksa da, üretimin gelişen bilgi teknolojileri ile otomatikleşmesi endüstride 3. fazı açtı. Fakat dijitalleşme ve nesnelerin interneti gibi kavramlar günlük hayatımıza girdiğinden beri 4.faza diğer adı ile Endüstri 4.0’a geçilmiş oldu.

Endüstri 4.0 yolunda QUALIST ile veriye dayalı karar verebilmenin gücünü keşfedin!

Birbiriyle konuşan akıllı sistemler, veri farkındalığıyla karar verme ve çevreye duyarlı üretim devrini yaşadığımız günlerde; QUALIST olarak, Endüstri 4.0’ın tüm katmanları için uyarlanabilir iş uygulamaları ve firmalara özel teknoloji çözümleri geliştirme yolunda emin adımlar atmaktayız. 15-20 yıl sonra üretimin nasıl şekilleneceğini şimdiden hayal ediyor ve bu süreci planlamaya çalışıyoruz. Bu süre boyunca hangi noktalarda fırsatlar yaşanacak, hangi noktalarda değer yaratılacağı konusunda sürekli bir gelişim içindeyiz.

Veriyi toplama, işleme, makina ve veri öğrenmesi teknikleri ile kestirimlerde bulunma gibi üretimin karar destek noktasında yöneticilere akıllı raporlar sunan bir yerde tecrübemizi konumladık. Müşterilerimizin istek ve süreçlerini iyi tanıyarak, ihtiyaçlara göre dijitalleşmeyi de sağlıyoruz. Çevre bilinci yüksek, sürdürülebilir üretime ulaşma hedefimiz doğrultusunda farklı platformlarda farklı ihtiyaçlara çözümler üretiyoruz ve üretmeye devam edeceğiz.

Üretim hatlarından verileri toplayarak konsolide eden ve akıllı raporlama araçları ile kullanıcılarına sunan Endüstriyel Analitik Yazılımımız BRIDGE, çevreye duyarlı sürdürülebilir üretimi hedefleyen baca gazı emisyon değerlerini toplayan ve izleyen GREENCHIMNEY yazılımımız, şirketlerde paydaşlar arası iş birliği sağlayan Dijital Arşiv, Doküman ve Etkinlik Yönetimi, PRIVATE CLOUD ve özel çözümler… Endüstri 4.0 yolunda Qualist ile veriye dayalı karar verebilmenin gücünü keşfedin!