DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YOL HARİTASI BELİRLEME

Blog // // Qualist

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YOL HARİTASI BELİRLEME

Sanayi devrimlerinin başlangıcı ve yeni teknolojilerin hayatımızda hızla yer bulmasıyla tetiklenen DİJİTALLEŞME  kurumlar için global rekabet ortamında kaçınılmaz hale geldi.

Şirketlerin iş yapış şekillerinin değişiminden, kurum kültürüne kadar etkisini gösteren dijitalleşme çalışmaları, köklü değişimlerin organize edilmesi ihtiyacını da ortaya çıkarmış oldu.

Hangi ölçekte olursa olsun dijital dönüşüm çalışmalarını başlatacak firmaların, öncelikle güncel dijital skorlarını ölçüm ve analizini yapması, sonrasında kuruma özel yol haritasının belirlenmesi ve rol dağılımının yapılması ile yönetilmesi gereken bir süreç.

Firmaların alternatif olarak uygulayabilecekleri stratejiler:

Kurum içerisinde bir DTO (Digital Transformation Office) departmanı kurarak, konusunda tecrübeli bir personel liderliğinde çalışmaları başlatmak

DTO liderinin kurum içinde tüm çalışanları paydaş olarak dijital dönüşüm çalışmalarında rol vermesi, ekip çalışması ve ortak akılla hareket etmesini gerektirir.

Dijital Dönüşüm özelinde hizmet veren şirketlerden danışmanlık almak.

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm özelinde hizmet veren, deneyimli danışmanlık firmaları ile yapılacak çalışmalarla, bu firmaların deneyimlerinden ve profesyonel bilgilerinden faydalanmak.

Türkiye’deki Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri, teknoloji şirketlerinin bağımsız danışmanlık şirketleri ile işbirliği yapmak.

Ülkemize özel dinamikleri ön planda tutarak yürütülecek çalışmalarda, global şartların bizdeki yansımalarının göz önünde bulundurulmasıyla başarı oranı yüksek projelerin temeli oluşturulabilir.

Genel olarak özetlemek gerekirse dijital dönüşüm çalışmalarının kapsamı:

-Proje başlangıcından önce kurum içerisine personel transferi veya danışmanlık alınacak şirket seçimi tamamlanır.

-Firma içerisinde yer alan tüm departmanların katılımıyla iş yapış şekilleri, darboğazlar, kullanılan teknolojiler, donanım ihtiyaçları ve isterler belirlenir.

-Yapılan fizibilite çalışmasındaki maddeler, önem derecesine göre önceliklendirilerek fazlara bölünen bir süreç ile proje planı çıkarılır.

-Periyodik toplantılarla proje takibi, takvim ve bütçe takibi, plandan sapmalar varsa nedenlerinin analizleri yapılarak, her aşama için belirlenmiş hedeflerin tutması için önlemler alınır.

Dijitalleşmenin, her kurumun kendi dinamik ve ihtiyaçlarına özel olduğu göz önünde bulundurularak, bu yolculukta kurumsal ve bireysel dönüşümlerin etkileri izlenir.