Big Data ile başa çıkmaya hazır mısınız?

Blog // // Qualist

Big Data ile başa çıkmaya hazır mısınız?

ENDÜSTRİYEL BIG DATA (BÜYÜK VERİ) NEDİR?

Günümüzde gittikçe sık duymaya başladığımız Big Data kavramı işletmeler için de hayati bir önem taşıyor.  Her gün birçok veri kaynağından milyarlarca byte veri birikiyor.

Peki, bu durum endüstride nasıl gelişiyor?

Endüstri 4.0 ile birlikte çağ artık akıllı makinelerin çağı. Bu akıllı makinelere bağlı birçok sensörlerden milyonlarca bit’lik veri akışı gerçekleşiyor. İşin asıl önemli kısmı bu aşamadan sonra başlıyor. Toplanan veri anlamlandırılmadığı sürece veri yığınından öteye geçemiyor. İşletmeler için toplanan bu verinin hızlı bir şekilde analiz edilmesi büyük önem taşıyor.  Fabrikadan toplanan bu verilerle üretim planlaması, bakım planlaması, maliyet analizi, verimlilik, gibi birçok konuda kararlar alınıyor. En önemlisi de plansız fabrika duruşlarının önüne geçiliyor. Geriye dönük analizler birçok sorunun nedenlerine ışık tuttuğu gibi, bu veriye dayalı akıllı kestirimler birçok sorunun gerçekleşmeden önce yakalanabilmesine olanak sağlıyor. Bu denli geniş analizlerin etkin uygulanması işletmelere zamandan ve maliyetten tasarruf kazandırıyor.  

Qualist Bridge endüstriyel big data ile başa çıkmanızı sağlar.

Qualist Bridge, yukarıda bahsettiğimiz gibi proses hattınızdaki sensörlerin ürettiği tüm verileri gerçek zamanlı analiz, raporlama ve izleme amaçlı olarak toplar, arşivler ve veriye dayalı etkin kararlar alınmasına olanak sağlar. Tesislerdeki birçok farklı yazılım ile haberleşerek tek bir platform üzerinden tüm verilere erişim imkanı sunar.  Otomasyon sistemleri içerisindeki PLC/DCS ile doğrudan ya da OPC (OLE for Process Control) sunucuları aracılığı ile haberleşerek, sensör verilerini hızlı bir şekilde alır ve saklar. Üretim prosesinde bulunan tüm kritik ünite ve ekipmanların vibrasyon, sıcaklık, nem ve basınç gibi verilerini otomatik olarak kayıt altına alır ve raporlar. ERP (SAP, Oracle vb) sistemleri ile kolayca entegre olur. Ayrıca manuel veri kaydı imkanı ile laboratuvar ve kalite değerleri de Bridge’e eklenebildiği gibi, veri tabanındaki tagler üzerinden sanal parametre yaratabilme işlevi ile de bir işletme prosesindeki tüm verilere ait sayısal değerlere sahip olmak mümkündür. Tüm bu özellikleri ile Bridge’ i etkin bir “Endüstriyel Analitik Yazılımı” olarak düşünebilirsiniz. 

Veriye dayalı karar vermenin gücünü keşfedin.

Qualist Bridge geriye dönük verilerin incelenmesi noktasında da çok önemli bir avantaja sahiptir. Örnek olarak, 1000 adet sensör verisi, 5 sn’lik periyotlarla sistem içerisinde saklandığında, 1 TB kapasitesi olan bir disk üzerinde yaklaşık 10 yıllık geriye dönük sensör verileri saklanabilmektedir. Bu özelliği ile Bridge, kullanıcıların geniş bir tarih aralığı içerisinde geçmiş veriler üzerinde izleme ve analiz yapmalarına olanak tanıyarak veriye dayalı kararlar almasını sağlar. Bunun yanında bakım ve donanım maliyetlerini de büyük oranda azaltır.

Web tabanlı yapısı ile kolay erişim rahatlığı

Qualist Bridge web tabanlı bir yazılım olup, işletme lokal network dahilinde çalışmaktadır. Lokal network bağlantısı bulunan herhangi bir cihaz üzerinden lokasyondan bağımsız olarak Qualist Bridge’e kolayca erişebilirsiniz. İşletme IT ekibinin sağlayacağı VPN bağlantısı ile fabrika içinde bulunmanıza gerek kalmadan, dilediğiniz her yerden fabrika otomasyon sisteminizi takip edebilirsiniz.

Erken Uyarı Sistemi ile sorunları oluşmadan yok edin.

Qualist Bridge, kullanıcıların oluşturdukları özel alarmlar aracılığı ile anlık SMS ya da e-posta bildirimlerini yetkili kişilere ileterek, otomasyon sisteminde olabilecek olası sorunları ve meydana gelebilecek daha büyük zararları önlemeye yardımcı olur ve kesintisiz üretimin devamlılığını sağlayıp, maliyetleri azaltarak karlılığı arttırır.
Qualist Bridge, geliştirilebilir modüler yapısıyla bütçenize uygun ve ihtiyacınıza yönelik şekillenebilir. Qualist iş platformu, operasyonunuza uygun uygulamaları seçerek, şirketinizin ihtiyaçlarına yönelik özel platformunuzu oluşturabileceğiniz bir servis sunmaktadır. Uygulama eklemesi veya şirketinize uygun uygulama geliştirilmesi özelliğiyle işletmeniz için esnek çözümler sunar. Sahip olduğu modüler sistem mimarisiyle ihtiyaçlarınıza yönelik uygulamalar geliştirmeye müsaittir.